Leren met plezier en talent

De oudervereniging (OV)

De oudervereniging van KC Eigen-Wijs zorgt ieder schooljaar voor tal van activiteiten voor de leerlingen, in en om de school. Op deze manier willen wij graag ons steentje bijdragen aan een fijne, leerzame en leuke tijd van uw kind(eren) op de basisschool.  
Voor dit schooljaar stonden en staan onder meer de volgende activiteiten gepland: 
Back To School Party, dierendag, discoavond, filmavond, de familiewandeltocht, kinderboekenweek, 
het Sinterklaasfeest en de activiteiten rond Kerstmis. 
 
De OV vergadert ca. 6 keer per jaar in de avonduren. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. Indien er geen vacante plaatsen binnen het bestuur zijn, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. 
 
Om de activiteiten te kunnen organiseren zijn altijd vrijwilligers nodig. Heeft u interesse om als vrijwilliger de OV te ondersteunen kun ook contact opnemen met één van de bestuursleden. 
Wilt u als ouder/verzorger bepaalde zaken in een vergadering aan de orde stellen of meer informatie inwinnen over de werkwijze van de OV, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. 
 
Via ISY  wordt u als ouder/verzorger tijdens het schooljaar op de hoogte gehouden over de activiteiten en van de mededelingen van de OV. Daarnaast wordt u over bepaalde activiteiten van de OV apart schriftelijk geïnformeerd.  
 
Voor het schooljaar 2022-2023 zal de ouderbijdrage verhoogd worden.
Deze is als volgt opgebouwd:
Voor het eerste en het tweede kind: € 15,00 per kind 
Voor het derde kind en volgende kinderen: € 12,50 per kind 
Voor uw gezin betekent dit : 
Voor 1 kind : € 15,00 Voor 2 kinderen : € 30,00 Voor 3 kinderen € 42,50 
 
Uw ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL82 RABO 0148 3035 28 ten name van Oudervereniging Spaubeek.  
Om eventuele misverstanden te voorkomen vragen wij u bij het overmaken van uw ouderbijdrage de naam (namen) van uw kind(eren) en groep(en) te vermelden. 
 
Op dit moment is de samenstelling van de oudervereniging: 
 
Voorzitster Audrey Duijsings 
Penningmeester      Jeroen Gerits 
Secretaris Sigrid Boers 
Overige leden Brigitta Bas (namens het team)
Mieke Sonnemans 
Bianca Scheeren 
Wenda Zelis  
Myrna Feron 
Annemiek jansen 
Dave Beckers 
Henri Scaf 
Vanessa Matern
Powered by BasisOnline