Leren met plezier en talent

De oudervereniging (OV)

 
Het doel van de OV is bij te dragen aan het welzijn en een prettig verblijf van de kinderen op school in samenwerking met iedereen die bij de school betrokken is. Dit doet de OV onder meer door:
- het organiseren van activiteiten (zoals Dierendag, St. Maarten, Sinterklaas en de Back 2 School Party) door het schooljaar heen.
- te investeren in veilige en duurzame spelmaterialen en toestellen voor de kinderen op het schoolplein (onder- en bovenbouw).

De OV vergadert ca. 6 keer per jaar in de avonduren. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij een van de bestuursleden. Indien er geen vacante plaatsen binnen het bestuur zijn, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Zij kunnen zich dan wel als vrijwilliger bij activiteiten van de OV opgeven. Zodra een plaats binnen de OV beschikbaar komt, wordt diegene die bovenaan de wachtlijst staat in de gelegenheid gesteld zitting te nemen in de OV.
Wilt u als ouder/verzorger bepaalde zaken in een vergadering aan de orde stellen of meer informatie inwinnen over de werkwijze van de OV, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.
Via de Schoolbel wordt u als ouder/verzorger tijdens het schooljaar op de hoogte gehouden over de activiteiten en van de mededelingen van de OV. Daarnaast wordt u over bepaalde activiteiten van de OV apart schriftelijk geïnformeerd. Verder bevindt zich in het halletje bij de hoofdingang van de school de oranje ideeënbus van de OV. Ideeën of suggesties kunt u hierin kwijt.

Op dit moment is de samenstelling van de OV:

Voorzitter: Audrey Duijsings
Penningmeester: Jeroen Gerits
Secretaris: Sigrid Boers
Overige leden: 
Mieke Sonnemans
Anneloes Franssen
Bianca Scheeren
Wenda ZelisNamens het team neemt Brigitta Bas deel aan de OV-vergaderingen.
Het doel van de OV is door samenwerking met de Medezeggenschapsraad (MR), het schoolteam en de ouders bij te dragen aan het welzijn van de kinderen door:
Powered by BasisOnline