Leren met plezier en talent

Speelplezier

Mijn spelen is leren.

Kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Ze leren door te exploreren, te experimenteren en te imiteren. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief: ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Op basis van deze wetenschap wordt er op KC Eigen-Wijs sinds 2018 met de methode Speelplezier gewerkt.

De methode Speelplezier bestaat uit  verschillende dagelijks terugkerende speel-leerroutines:

In de grote groep wordt het themaverhaal voorgespeeld en verwoord tijdens het demonstratiespel. We beelden de verhaallijn uit via een gezamenlijk (handpantomime) spel. Door het verhaal lichamelijk te beleven, beklijft de verhaallijn beter. Het verhaal wordt hierna verklankt in een abstracte vorm met picto's, tekens, cijfers en letters. We maken ook een woordbeeldactiviteit rondom het thema.
De kinderen gaan met het thema verhaal aan de slag in een rijke, aangepaste speelleeromgeving. De verwerkingsactiviteiten staan aangegeven met plaatjes  op het planbord van waaruit kinderen met een speelmaatje kunnen kiezen.
Tijdens de begeleide activiteiten worden kinderen in een klein groepje uitgenodigd door de leerkracht. De leerkracht gaat bewust meespelen en daagt de kinderen uit om zo een brede ontwikkeling te stimuleren.
Bij het kind volgend meespelen wordt eerst gekeken (geobserveerd)  naar het spel van het kind. Vervolgens sluit de leerkracht aan bij het spel van het kind door mee te spelen. Als het wenselijk is zal de leerkracht iets nieuws aan het spel toevoegen. De leerkracht sluit het contact af en kijkt of de interventie zorgt voor spelverrijking.
 We gebruiken iedere dag 5 minuten activiteiten met een gericht doel waarbij de hele groep in spel actief is. Onze effectieve tussendoortjes.

De observaties van ieder kind leggen we vast in het kindgroeiboek, dit bespreken we tijdens contactmomenten met ouders.

Speelplezier uitgelegd.......
 
Powered by BasisOnline